Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Tmaň, okres Beroun.
Seznam uchazečů
Uchazeč (reg.č.) Výsledky řízení
01/19 přijat/a 23/19 přijat/a
02/19 přijat/a 24/19 přijat/a
03/19 přijat/a 25/19 přijat/a
04/19 přijat/a
05/19 přijat/a
06/19 přijat/a
07/19 přijat/a
08/19 přijat/a
09/19 přijat/a
10/19 přijat/a
13/19 přijat/a
14/19 přijat/a
15/19 přijat/a
16/19 přijat/a
17/19 přijat/a
19/19 přijat/a
20/19 přijat/a
21/19 přijat/a
22/19 přijat/a

Mgr.Růžena Kybikásová ve Tmani dne: 29.5.2019
ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Tmaň, okres Beroun.

Seznam uchazečů
Uchazeč (reg.č.) Výsledky řízení
11/19 nepřijat/a
12/19 nepřijat/a
18/19 nepřijat/a
Mgr.Růžena Kybikásová ve Tmani dne: 29.5.2019
ředitelka školy27.05.2019 13:16:09 | Autor: A.M.. J.R.


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se