Režim školy


Režim školy je flexibilní, je plněn a obměňován dle potřeb a individuálních zájmů dětí.
Pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.


Denní režim v I. a II. třídě

06.00 – 07.30 scházení dětí ve III. třídě, volné hry
07.30 – 08.25 rozcházení do kmenových tříd, ranní hry, řízené i spontánní aktivity
ranní cvičení
08.25 – 08.45 osobní hygiena, svačina
08.45 – 09.30 didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuální a společné
činnosti
09.30 – 11.30 pobyt venku, sezonní pohybové aktivity
11.30 – 12.15 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek,
odchod dětí s polodenní docházkou domů
12.15 – 14.15 podle individuální potřeby dětí odpočinek, klidnější činnosti a hry
14.15 – 14.40 oblékání, hygiena, odpolední svačina
14.40 - 16.00 řízené i spontánní činnosti, hry na hřišti, na zahradě, rozcházení dětí
Denní režim ve III. třídě

06.00 – 07.30 scházení dětí ve III. třídě, volné hry
07.30 – 08.40 rozcházení do kmenových tříd, ranní hry, řízené i spontánní aktivity
ranní cvičení
08.40 – 09.10 osobní hygiena, svačina
09.10 – 10.00 didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuální a společné
činnosti
10.00 - 12.00 pobyt venku, sezonní pohybové aktivity
12.00 - 12.30 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek,
odchod dětí s polodenní docházkou domů
12.30 - 14.30 podle individuální potřeby dětí odpočinek, klidnější činnosti a hry
14.30 - 15.00 oblékání, hygiena, odpolední svačina
15.00 - 16.00 řízené i spontánní činnosti, hry na hřišti, na zahradě, rozcházení dětíBěhem dne se děti průběžně spojují / ráno do 8 hodin, od pobytu venku do odpoledne/,
vytváří se nenásilné heterogenní skupiny.
Při větším počtu dětí probíhá směnný provoz v jídelně – viz provozní řád jídelny.
20.08.2017 20:28:00 | Autor: A.M.


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se