Výlet do Čechovy stodoly

V pondělí 18. 11. 2019 se sejdeme v MŠ nejpozději v 7,30 hodin a vyrazíme společně na výlet do Čechovy stodoly, kde nás čeká vánoční dílnička s vyráběním a vánoční zvyky a tradice.
17.11.2019 09:30:13 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Vyrábění se školní družinou

V pondělí 2. 12 2019 v odpoledních hodinách třída Motýlků a část třídy Sluníček navštíví školní družinu, kde budeme s žáky ZŠ vyrábět vánoční skřítky.
17.11.2019 09:28:19 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Vánoční besídka

Zveme všechny na Vánoční besídku do Kulturního domu ve Tmani ve středu 18. 12. 2019 v 15,30 hodin.Moc se na vás těšíme!!!
besídka sněhulák
17.11.2019 09:26:24 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Pozvánka na Mikulášskou do KD Tmaň

mikul19
17.11.2019 09:24:48 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Provoz školy ve středu 6.11.2019

Na základě četných dotazů souvisejících s avizovanou středeční stávkou učitelů oznamujeme, že provoz
Základní a Mateřské školy ve Tmani bude dne 6.11.2019 probíhat bez jakýchkoliv změn a omezení.
Škola se ke stávce nepřipojuje.
05.11.2019 07:23:00 | Autor: R.K., A:M. | stálý odkaz


Halloweenský karneval

Ve čtvrtek 31. 10. byste naší školku nepoznali...bylo zde plno strašidel, duchů, stín, čarodějnice a čarodějové, upíři, piráti, pavouci, kostlivci... našlo se sice i pár princezen, kočiček, ale přesto tu bylo strašidelno. Všichni jsme šli nejprve postrašit velké kamarády do základní školy, paní učitelky i paní ředitelku. Po vydatné svačině jsme si zahráli hry, zatancovali rychle, víc rychle i pomalu a "zcela vyčerpaní" jsme pak ještě běhali na louce. Halloween se nám letos opět vydařil a nezbývá, než se těšit zase za rok!!!

hall2019
04.11.2019 17:40:56 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Program s tématikou dopravní výchovy

Ve čtvrtek 17.10. 2019 jsme v MŠ přivítali paní Patricii Sedláčkovou s programem "Dopravní výchova" a to ve spolupráci s dopravním hřištěm v Berouně. Ta pro nás měla připravený program o tom, jak se správně chovat na silnici, jaká platí pravidla pro jízdu na kole, co je potřeba mít za výbavu, když se chceme na kole vydat na silnici. Zahráli jsme si na řidiče v dopravním provozu, seznámili se s dopravními značkami a semafory a mnoho dalšího nejen zajímavého, ale hlavně poučného.

dopravní výchova
20.10.2019 18:11:38 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Plaváčci v Laguně Beroun

Již několik týdnů jezdí třída Motýlků do Berouna do Laguny na plavecké kurzy. Pokroky jsou patrné a mnoho dětí si často troufne plavat již bez jakýchkoli pomůcek. Často ale dostanou děti úkol doplavat například pro pěnová zvířátka a dopravit je na nějaké místo, či foukat před sebou míček, hrát na krokodýly a podobně. To proto, aby to plavání bylo zábavné, ale i o trochu ještě složitější.

plavani2019
20.10.2019 17:56:09 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Divadélko Zpívánky se skřivánkem Oskárkem

Ve středu 25. 9. k nám do školky zavítalo divadélko Gábina a Katka s programem "Zpívánky se skřivánkem Oskárkem". Společně s Oskárkem jsme si zacvičili, zazpívali krásné písničky...prostě si užili báječné dopoledne.

oskarekdivadlo
29.09.2019 16:00:13 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Vítáme Vás v novém školním roce 2019/2020

Vítáme Vás v novém školním roce 2019/2020. V pondělí 2. 9. bude pro děti na uvítanou připravena maňásková pohádka "O Budulínkovi".

skolička 2013
01.09.2019 20:23:42 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Informativní schůzka pro rodiče

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 se bude konat informativní schůzka pro rodiče. Schůzka se koná od 15,00 hodin v jídelně základní školy.
01.09.2019 20:21:24 | Autor: A.M., J.R. | stálý odkaz


Krásné prázdniny


prázdniny
08.07.2019 21:02:01 | Autor: A.M. | stálý odkaz


CENÍK STRAVNÉHO - PLATNÝ OD 1. 9. 2019

Mateřská škola
dopoled. svačina 8,- Kč
oběd 17,- Kč; 18,- Kč ( 7 letí)
odpoled. svačina 9,- Kč


Základní škola
svačina 11,- Kč
oběd 23,- Kč; 24,- Kč (11letí)

Cizí strávníci 55,- Kč
08.07.2019 20:59:26 | Autor: A.M., P.P. | stálý odkaz


Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

Mateřská škola se uzavírá od pondělí 15.července 2019 do pátku 16.srpna 2019.
Provoz začíná v pondělí 19.srpna 2019.

Školkovné v červenci a srpnu je 180,- Kč.
18.06.2019 07:24:46 | Autor: J.R., A. M. | stálý odkaz


Projekt "Děti dětem" se školní družinou

Třída Motýlků se s velkou chutí i radostí připojila k projektu školní družiny "Děti dětem". V pátek 14. 6. 2019 si děti ze školní družiny s vedoucí vychovatelkou Ivou Brabcovou připravily pro naše Motýlky zábavné odpoledne plné her a soutěží. Nejprve jsme se sešli v prostorách školní družiny, kde jsme si povídali o zvířátkách, vyslechli si krátkou pohádku a pak vybarvili zvířátka, která v pohádce vystupovala. Pak děti dostaly kartičku na zapisování bodů a plnění úkolů a přesunuli jsme se ven, kde školní děti připravily stanoviště se zajímavými a hlavně zábavnými úkoly - házení míčků na terč, skládání písmenek a čísel, kostek atd. Po celou dobu všem školkovým dětem dělaly průvodce velcí kamarádi ze školní družiny.
Na závěr paní učitelka vyhodnotila splnění úkolů, předala nám krásné odměny a my odcházeli s radostí, plní dojmů. Všem dětem, kteří se na přípravách podílely a především paní učitelkám Ivě Brabcové i Petře Kurcové patří naše velké díky.

deti detem1

deti detem2
15.06.2019 15:19:00 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Výlet na Pohádkový hrad Točník

V pátek 14. 6. 2019 jsme se v brzkých ranních hodinách vypravili na hrad Točník. Už když jsme přicházeli k hradu, bylo patrné, že hrad je tentokrát plný pohádkových bytostí a různých tvorů. Nás provázela víla Meluzína a Červená karkulka. Nejprve jsme šli pozdravit medvědy, a pak nás čekaly stánky s různými řemesly, střílení z kuše na divočáka, maňásková pohádka, psí agility a návštěva hradního sklepení, kde střežil drak svůj poklad. Protože jsme ale drakovi zazpívali, dal nám něco ze svého pokladu a pak nás pozdravili i místní netopýři, kteří tu žiji. Počasí nám přálo, ani se nám nechtělo odejít, ale museli jsme. Na hradě se nám moc líbilo a určitě se sem zase někdy vrátíme - se školkou či s rodiči.

tocnik191

tocnik192
15.06.2019 15:05:06 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Návštěva počítačové učebny v ZŠ

Třída Motýlků opět zavítala do prostor základní školy...I tentokrát byli naším průvodcem prvňáčci s paní učitelkou Mirkou Kepkovou. Po uvítání v jejich kmenové třídě a zahrání si krátké hry, jsme se společně přemístili do počítačové učebny, kde každý z prvňáčků usedl k počítači s předškolákem. Seznámili jsme se s pojmenováním jednotlivých částí počítačové sestavy, prohlédli si vnitřní útroby počítače, vše si osahali a poté jsme plnili na počítači úkoly - hledali správnou cestu bludištěm (podle písmen), sbírali ovoce, hledali slova, která začínají určitým písmenem. Nakonec jsme zjistili, jak jsme byli úspěšní, a protože se nám dařilo, tak za odměnu jsme shlédli krátkou pohádku.
Ve škole se nám už teď moc líbí a tak se těšíme na září, až se z nás stanou školáci.

pocitac
12.06.2019 19:18:29 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Tmaň, okres Beroun.
Seznam uchazečů
Uchazeč (reg.č.) Výsledky řízení
01/19 přijat/a 23/19 přijat/a
02/19 přijat/a 24/19 přijat/a
03/19 přijat/a 25/19 přijat/a
04/19 přijat/a
05/19 přijat/a
06/19 přijat/a
07/19 přijat/a
08/19 přijat/a
09/19 přijat/a
10/19 přijat/a
13/19 přijat/a
14/19 přijat/a
15/19 přijat/a
16/19 přijat/a
17/19 přijat/a
19/19 přijat/a
20/19 přijat/a
21/19 přijat/a
22/19 přijat/a

Mgr.Růžena Kybikásová ve Tmani dne: 29.5.2019
ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Tmaň, okres Beroun.

Seznam uchazečů
Uchazeč (reg.č.) Výsledky řízení
11/19 nepřijat/a
12/19 nepřijat/a
18/19 nepřijat/a
Mgr.Růžena Kybikásová ve Tmani dne: 29.5.2019
ředitelka školy


27.05.2019 13:16:09 | Autor: A.M.. J.R. | stálý odkaz


Návštěva PČR

Ve čtvrtek 23. 5. nás navštívili zástupci Policie České republiky - zástupci dálniční policie, Policie ČR Zbiroh a Beroun. Předvedli nám ukázku práce s policejními psy, policejní výstroj a výzbroj, dopadení pachatele trestného činu, tuto akci jsme si mohli sami vyzkoušet, a to jak ze strany pachatele, tak ze strany zákona. Vyzkoušeli jsme si policejní pouta, a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, třeba jak se chovat při dopravní nehodě na sinici i dálnici, zopakovali si důležitá čísla integrovaného záchranného systému a noho dalšího. Celé dopoledne jsme si všichni moc užili a těšíme se na další společnou akci.

pcr
26.05.2019 19:30:38 | Autor: A.M. | stálý odkaz


Dětský den v obci

MDD2019
20.05.2019 13:33:52 | Autor: A.M. | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se